Voorjaarsbijeenkomst

Roeien op het Holysloter Die, zomer 2020

De melkschuit ligt weer op de kant. Door de corona-maatregelen kunnen we dit jaar geen najaarsbijeenkomst houden. Maar we gaan niet bij de melkvaten neer zitten. Op zaterdag 10 april 2021 vanaf 15.30 uur willen we een voorjaarsbijeenkomst houden in het clubschip van Zeilvereniging het Y in Durgerdam.

Naar de veiling

Tijdens de voorjaarsborrel houden we weer een veiling om de kas te spekken. Klik hier voor het overzicht van de te veilen artikelen.

In Waterland

Melkschuit in de Weersloot bij Ransdorp

De melkschuit was van half juli tot eind augustus 2020 in Waterland. De aanleiding was een verzoek voor filmopnamen in Ransdorp. En de melkschuit is ijdel genoeg om hierop in te gaan. Een tijdelijke ligplaats werd gevonden bij WSV Het Die. Van hieruit werd vooral geroeid op het Holysloter Die, maar de aloude melksteiger in Ransdorp bleek vanuit het Achter Twiske niet meer bereikbaar voor de melkschuit. Daarom is de melkschuit toen naar de zuidwestkant van Ransdorp gegaan, waar gezeild en geroeid is onder meer op de Weersloot. Dit water was in de 19e eeuw uiterst belangrijk voor het transport van verse melk van Ransdorp naar Amsterdam. En hier zijn ook de filmopnamen gemaakt. De film is verschenen onder de titel ‘De Regio Amsterdam: Veranderende Landschappen door de Eeuwen Heen’ en te zien op: https://museumtv.nl/de-regio-amsterdam-veranderende-landschappen-door-de-eeuwen-heen/

tekening van Alexander van Maanen

Modellen en tekening van de melkschuit

model van Nico Molenaar

De melkschuit heeft meerdere modelbouwers en tekenaars geïnspireerd.

Zoals Nico Molenaar uit Julianadorp heeft een scheepsmodel gemaakt met schaal 1:40.

Foto model Waterlandse melkschuit van Frans Dekker

model van Frans Dekker

Ook modelbouwer Frans Dekker heeft onze Waterlandse melkschuit met grote precisie nagemaakt op een schaal van 1:25 in het originele materiaal: eikenhout en volgens de oorspronkelijke bouwwijze.
Hiervan is uitgebreid verslag gedaan in het blad De Modelbouwer (2018, nummer 3) van de NVM.

Ook de scheepstekenaar Alexander van Maanen heeft zich er in verdiept met als resultaat een prachtige tekening.

De Waterlandse melkschuit in het Stamboek

Schilderij van de haven in Amsterdam in circa 1890 met Schreierstoren en melkschuit

Melkschuit bij de Schreierstoren circa 1890, schilderij van J.A. Rust

De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft onze Waterlandse melkschuit met de naam Jacob van Zalinge erkend als een traditioneel Nederlands vaartuig en het opgenomen in hun register, het stamboek; zie deze link. Deze organisatie, ook wel afgekort als SSRP, is in 1955 opgericht om oude bedrijfsvaartuigen en nieuwe schepen die naar oude voorbeelden zijn gebouwd, te behouden als varend erfgoed.