De Waterlandse melkschuit wordt vrijwel het hele jaar regelmatig geroeid en gezeild vanuit de ligplaats in Durgerdam, de havenplaats aan het Buiten-IJ. Er zijn vier roeiploegen die zodra dat kan roeien op avonden in het zomerhalfjaar. Ook wordt er op zondagen gezeild in wisselende samenstellingen, alweer zodra dat kan. Ga voor meer informatie over roeien en zeilen naar de pagina Meedoen.

Eerdere evenementen

Melkschuit in Waterlandfoto melkschuit in Weersloot bij Ransdorp

De melkschuit was van half juli tot eind augustus 2020 in Waterland. De aanleiding was een verzoek voor filmopnamen in Ransdorp. En de melkschuit is ijdel genoeg om hierop in te gaan. Een tijdelijke ligplaats werd gevonden bij WSV Het Die. Van hieruit werd vooral geroeid op het Holysloter Die, maar de aloude melksteiger in Ransdorp bleek vanuit het Achter Twiske niet meer bereikbaar voor de melkschuit. Daarom is de melkschuit toen naar de zuidwestkant van Ransdorp gegaan, waar gezeild en geroeid is onder meer op de Weersloot. Dit water was in de 19e eeuw uiterst belangrijk voor het transport van verse melk van Ransdorp naar Amsterdam. En hier zijn ook de filmopnamen gemaakt. De film is verschenen onder de titel ‘De Regio Amsterdam: Veranderende Landschappen door de Eeuwen Heen’ en te zien op: https://museumtv.nl/de-regio-amsterdam-veranderende-landschappen-door-de-eeuw

foto melkschuit op de Keukenhof

Oud-Hollands Weekend op de Keukenhof

Van 29 maart tot en met 31 maart 2019 is de melkschuit was aanwezig op het Oud-Hollands Weekend van de Keukenhof

 

Boerenmarkt in Zunderdorp

De Waterlandse melkschuit was aanwezig op de Boerenmarkt van 9 juni 2018 in Zunderdorp.
Foto melkschuit voor de pastorie in ZunderdorpHelaas konden we niet de oude route varen via de sluis van Nieuwendam, maar met de hulp van jachthaven Twellegea uit Amsterdam (vroeger Nieuwendam) en de Zunderdorpers Teun Hoeve en de gebroeders Zandstra hebben we het toch gered. Het was een genoegen om er te zijn!

Havenfestival in Huizen

Op zaterdag 17 september 2017 brachten we melk naar het Havenfestival in huizen. Van vis alleen kan een mens niet leven. Helaas werkte het weer niet mee.

Melkschuit op bezoek bij MonetAtelier

In het MonetAtelier hangen de vijfentwintig schilderijen die Claude Monet maakte in 1871. Op 2 juli 2017 werd hier het evenement ‘Monet in Zaandam’ gehouden, waarbij traditionele schepen het atelier bezochten. Onze melkschuit was ook van de partij.

Vlagvertoon bij Jan Haring Race 2016 in Monnickendam

We deden niet mee aan de wedstrijd, maar voeren wel met de andere schepen; botters, tjalken, schouwen en schokkers, uit. Vervolgens staken we over naar Marken. Daarna zeilden we naar Volendam, waar we op zondag bijvoorbeeld een kijkje namen bij Hotel Spaander en op het terrras nog een
verfrissing namen. Vervolgens zeilden we weer terug naar Monnickendam, waar we gelijktijdig met de vloot weer de binnenhaven opzochten. Op zondag, toen de haven blauw van de visrook stond, hebben een paar duizend mensen de melkschuit gezien.

Foto van de Waterlandse melkschuit op de ligplaats tijdens SAIL 2015 aan de Motorwal in Amsterdam

De Waterlandse melkschuit had een ligplaats aan de Motorwal tijdens SAIL 2015

Deelname aan SAIL 2015

Meedoen aan Sail 2015 met onze eigen Waterlandse melkschuit was van meet af aan het doel van de stichting. En het is ons gelukt!

Foto van roeiende Waterlandse melkschuit op het IJ tijdens SAIL 2015

Roeiend over het IJ met assistentie van de Havendienst

Als herleving van het roemrucht verleden gingen we op donderdag 20 augustus met de Waterlandse melkschuit melk van Campina naar de voormalige melkmarkt tegenover het Centraal Station brengen. De historische tocht van het sluisje in Nieuwendam naar de stad werd voor het eerst sinds meer dan 110 jaar weer gevaren. Op het IJ hadden we ondersteuning van een schip van de Havendienst dat de weg voor ons vrij maakte.

Foto van melkmeiden bij de voormalige melkmarkt aan de Prins Hendrikkade bij de Sint Nicolaaskerk tijden SAIL 2015

Melkmeiden bij de voormalige melkmarkt tijdens SAIL 2015 Amsterdam

Twee prachtige, traditioneel geklede Waterlandse melkmeisjes overhandigden de 5000 liter houdbare melk (symbolisch) aan een vertegenwoordigster van de Voedselbank.

Foto van overdracht melkpak van Campina aan iemand van de Voedselbank tijdens SAIL 2015

Melk van Campina voor Voedselbank, foto Igor Kusmirak

De Jacob van Zalinge trok op het water veel belangstelling. En niet alleen die dag voer de melkschuit, want elke ochtend werd er met verschillende ploegen enthousiaste roeiers gevaren.logo sterk met Campina - sponsor van de Waterlandse melkschuit tijdens SAIL 2015

Foto van Henk van Bremen met model en Waterlandse melkschuit op de achtergrond

Henk van Bremen met z’n model van de Waterlandse melkschuit

Model Waterlandse melkschuit

Modelbouw Henk van Bremen, gepassioneerd modelbouwer uit Landsmeer, toont zijn model van de Waterlandse melkschuit. Henk heeft mee geroeid tijdens de doop van de Jacob van Zalinge in Nieuwendam en werd toen enthousiast over het mooie scheepje.

Foto van Waterlandse melkschuit aan steiger bij het Scheepvaartmuseum

Waterlandse melkschuit bij het Scheepvaartmuseum in 2013

De net Jacob van Zalinge gedoopte replica van de Waterlandse melkschuit lag in september 2013 aan de steiger bij het Scheepvaartmuseum. Op zondag 22 september heeft schipper Anton Wegman daar toelichting gegeven.

Doop door de burgemeesters

Op vrijdag 6 september 2013 is onder grote belangstelling de Waterlandse melkschuit gepresenteerd in Nieuwendam. Onder applaus voer de melkschuit vanuit de sluis langs de verzamelde belangstellenden. Vervolgens werd de naam van het vaartuig bekend gemaakt.

De boot gaat Jacob van Zalinge heten. Van Zalinge was melkveehouder en dichter in Zunderdorp, die in zijn jeugd de laatste melkschuiten nog heeft gezien en er een gedicht over heeft gemaakt.

De burgemeesters smijten met melk. De schuit is gedoopt!

De burgemeesters smijten met melk. De schuit is gedoopt!

Daarna werd de melkschuit gedoopt door de burgemeesters van Amsterdam (Eberhard van der Laan), Landsmeer (Astrid Nienhuis), Oostzaan (Paul Möhlmann), en Purmerend (Don Bijl), bijgestaan door de voorzitter van stadsdeel Amsterdam Noord (Rob Post). De doop werd uitgevoerd door melk over de boeg van de Jacob van Zalinge te werpen. De melk werd verzorgd door veehouder Albert Hoeve uit Zunderdorp.

Nog een ererondje voor de genodigden

Nog een ererondje voor de genodigden