Kom roeien

Foto van de Waterlandse melkschuit geroeid door de vrouwenploeg De Melkmeiden

Melkmeiden aan het roeien bij Durgerdam

In het vaarseizoen ligt de Waterlandse melkschuit – tenzij er deelgenomen wordt aan activiteiten – in de jachthaven van Durgerdam, direct aan het Buiten-IJ. Dit is een prachtige plek om te roeien en te zeilen. Vooral roeien is goed voor de conditie, maar we doen niet aan wedstrijdsport. De roeiers moeten onderling goed samenwerken. Dat schept een band.

Onze drie roeiploegen heten Melkmeiden, Waterland en Zunderdorp. Ze spreken meestal eens per twee weken aan het begin van de avond af. Deze ploegen kunnen zo af en toe uitbreiding gebruiken. Als groepen te groot worden, kunnen ook nieuwe ploegen opgezet worden. De melkschuit zou het leuk vinden als er meer ploegen komen. Waarom niet een roeiploeg uit Schellingwoude, Holysloot, Watergang, Zuiderwoude of Ransdorp?

Als je interesse hebt, vraag dan per e-mail: info@waterlandsemelkschuit.nl naar de mogelijkheden.

Als je roeier op de Waterlandse Melkschuit bent, word je gevraagd om donateur te worden.

Kom zeilen

Foto zeilende Waterlandse melkschuit bij Durgerdam

Zeilen bij het vuurtoreneiland De hoek van ’t IJ bij Durgerdam

Zeilen vindt plaats onder leiding van een ervaren schipper vaak op zondagmiddag. Zeilend bij goede wind kan de melkschuit ver op het Markermeer komen. Dat is sowieso al een belevenis en helemaal met de melkschuit.

Als je interesse hebt, vraag dan per e-mail: info@waterlandsemelkschuit.nl naar de mogelijkheden.

Als je zeiler op de Waterlandse Melkschuit bent, word je gevraagd om donateur te worden.

Meedoen aan onderhoud

Foto van onderhoud aan de Waterlandse melkschuit bij Twellegea Nauticadam in Amsterdam-Nieuwendam

Onderhoud aan de melkschuit

In het voorjaar gaat de Waterlandse melkschuit op het droge. Dan plegen we onderhoud aan onze schuit. Met dit werk verdien je respect. Als je daar aan mee wilt doen, ben je dubbel welkom. Meld je dus gerust aan per e-mail: info@waterlandsemelkschuit.nl

Donateur worden of scheepspart kopen

Donateurs geven de stichting jaarlijks minimaal 25 euro. Vaak roeien ze en/of zeilen ze.

Foto van roeiers in de Waterlandse melkschuit in 2014

Waterlandploeg bij Durgerdam, op de achtergrond het vuurtoreneiland Hoek van ’t IJ

De melkschuit is gebouwd met bijdragen van sponsors en kopers van scheepsparten. Dat is een ouderwets systeem van aandeelhouderschap dat ook recht geeft op delen in de winst. Geldelijke winst wordt er door ons niet gemaakt, maar vaarplezier des te meer en dat delen we graag. In feite zijn onze scheepsparten dus schenkingen. Er zijn nog scheepsparten te koop dus vraag er gerust naar.

De belastingdienst heeft de Stichting de Waterlandse Melkschuit als een algemeen nut beogende instelling de status ANBI toegekend. Dat betekent 125 % aftrek op de inkomstenbelasting bij schenkingen. Ons RSIN/fiscaalnummer is 8195 90 745. Ons jaarverslag vindt u bij Organisatie.