Kom roeien

Foto van roeiers in de Waterlandse melkschuit in 2014

Waterlandploeg bij Durgerdam, op de achtergrond het vuurtoreneiland Hoek van ’t IJ

De Waterlandse melkschuit ligt nu op de wal voor de winterstalling. Volgend voorjaar gaan we weer roeien en zeilen.

De ligplaats van de Waterlandse melkschuit is – tenzij er deelgenomen wordt aan activiteiten – in de jachthaven van Durgerdam, direct aan het Buiten-IJ. Dit is een prachtige plek om te roeien en te zeilen. Vooral roeien is goed voor de conditie, zonder dat we echt aan wedstrijdsport doen. De roeiers en stuur moeten goed samenwerken. Dat schept een onderlinge band.

Onze drie roeiploegen heten Vrouwenploeg, Waterland en Zunderdorp. Ze spreken meestal eens per twee weken aan het begin van de avond af. Deze ploegen kunnen zo af en toe uitbreiding gebruiken. Als groepen te groot worden, kunnen ook nieuwe ploegen opgezet worden.

Als je interesse hebt, vraag dan per e-mail: info@waterlandsemelkschuit.nl naar de mogelijkheden van dit moment.

Als je roeier op de Waterlandse Melkschuit bent, word je gevraagd om donateur te worden.

Kom zeilen

Foto zeilende Waterlandse melkschuit bij Durgerdam

Zeilen bij het vuurtoreneiland De hoek van ’t IJ bij Durgerdam

Zeilen vindt plaats onder leiding van een ervaren schipper. Zeilend bij goede wind kan de melkschuit ver op het Markermeer komen. Dat is sowieso al een belevenis en helemaal met de melkschuit.

Als je interesse hebt, vraag dan per e-mail: info@waterlandsemelkschuit.nl naar de mogelijkheden van dit moment.

Als je zeiler op de Waterlandse Melkschuit bent, word je gevraagd om donateur te worden.

Meedoen aan onderhoud

Foto van onderhoud aan de Waterlandse melkschuit bij Twellegea Nauticadam in Amsterdam-Nieuwendam

Onderhoud aan de melkschuit

In het voorjaar gaat de Waterlandse melkschuit op het droge. Dan plegen we onderhoud aan onze schuit. Met dit werk verdien je respect. Als je daar aan mee wilt doen, ben je dubbel welkom. Meld je dus gerust aan per e-mail: info@waterlandsemelkschuit.nl

Donateur worden of scheepspart kopen

Foto van de Waterlandse melkschuit geroeid door de vrouwenploeg De Melkmeiden

Melkmeiden aan het roeien bij Durgerdam

Donateurs geven de stichting jaarlijks minimaal 25 euro. Vaak zijn zij lid van een roeiteam, of gaan zij mee zeilen.

De replica van de melkschuit is gebouwd met bijdragen van sponsors en kopers van scheepsparten. Dat is een ouderwets systeem van aandeelhouderschap dat ook recht geeft op delen in de winst. Geldelijke winst wordt er door ons niet gemaakt, maar vaarplezier des te meer en dat delen we graag. Er zijn nog scheepsparten te koop dus vraag er gerust naar.

De belastingdienst heeft de Stichting de Waterlandse Melkschuit de hoogste status gegeven, namelijk ANBI-cultureel. We zijn een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent 125 % aftrek op de inkomstenbelasting bij schenkingen.